Program Przewozów Nienormatywnych

Oprogramowanie wspierające wydawanie zezwoleń przez GDDKiA na przejazdy dla przewozów nienormatywnych.

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Branża: Transport / Administracja publiczna
Czas realizacji: Od 4 lutego do 16 września 2019 r. (115 dni)
Projekt ma za zadanie opracowanie i wdrożenie systemu ułatwiającego rejestrację wniosków przez pracowników GDDKiA oraz zwiększenie efektywności pracy poprzez uporządkowanie procesu i stworzenie jednego miejsca gromadzącego wszelkie informacje.

Kim jest Klient?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to centralny urząd administracji rządowej w Polsce, działający pod bezpośrednim kierownictwem organu Generalnego Dyrektora, któremu podlega 16 województw wraz z Centralą GDDKiA w Warszawie. Oddziały mają w swej strukturze Rejony Dróg Krajowych zarządzające drogami w wyznaczonym rejonie. Centralny organ wykonuje zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w tym zakresie.


Cel projektu

Głównym celem projektu jest usprawnienie procesu obsługi wniosków składanych przez firmy transportowe od etapu wprowadzenia danych do wygenerowania zezwolenia (lub odmowy jego wydania). System ma na celu zwiększanie efektywności pracy i zminimalizowanie liczby błędów przy obsłudze poszczególnych wniosków.


Oprogramowanie wspierające wydawanie zezwoleń przez GDDKiA na przejazdy dla przewozów nienormatywnych.

Rezultat

Zaprojektowany system zbudowany jest w oparciu o architekturę klient-serwer, z dostępem użytkownika przez przeglądarkę. Realizacja projektu zminimalizowała liczbę błędów oraz istotnie usprawniła proces wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.


Rozwiązania

Pojawiła się możliwość uzgadniania tras pomiędzy Centralą i Oddziałami, przekazywania danych finansowych oraz generowania raportów w oparciu o zgromadzone dane. Narzędzie wylicza również automatycznie opłaty, które musi ponieść firma transportowa. Wszystkie dane dotyczące danej sprawy zgromadzone są w jednym miejscu, co wpływa na efektywność pracy. Dokumentacja przechowywana jest w formie elektronicznej i dostępna stale online, dzięki czemu nie ma konieczności jej drukowania.


Oprogramowanie wspierające wydawanie zezwoleń przez GDDKiA na przejazdy dla przewozów nienormatywnych.

Wyzwania

  • przygotowanie algorytmu obliczającego nacisk na osie oraz sygnalizującego przekroczenia dopuszczalnych wartości dla danego pojazdu w celu wyznaczenia odpowiedniej dla niego trasy,
  • implementacja mechanizmu druku wstrzeliwanego w blankiet,
  • zapewnienie możliwości uzgadniania tras przez kilka Oddziałów jednocześnie dla wielu wniosków w jednej sprawie,
  • migracja danych z poprzedniego systemu GDDKiA.

Przyszłość

Obecnie świadczymy usługi gwarancyjne polegające na udostępnieniu kompleksowej obsługi technicznej oraz usługi rozwojowe. Rozważane przez Klienta funkcjonalności do wdrożenia w następnych etapach to:

  • rejestracja wniosków przez pracowników GDDKiA w formie elektronicznej, co znacznie zwiększy wydajność ich pracy,
  • integracja z innymi systemami branżowymi w GDDKiA
  • uruchomienie centralnej bazy danych w układzie geoprzestrzennym, która udostępni dodatkowe informacje dotyczące m.in. maksymalnej nośności, utrudnień drogowych, co pozwoli na elastyczną weryfikację uzgadnianych tras.

logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top