RSO

RSO – Regionalny System Ostrzegania

Klient: Telewizja Polska S.A / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Branża: Informacyjna
Czas realizacji: 08.2017 – 12.2017
Regionalny System Ostrzegania to bezpłatna aplikacja mobilna udostępniona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prezentująca ostrzegawcze komunikaty dotyczące potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców wszystkich województw. Komunikaty przygotowują i przekazują wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Aplikacja pełni także funkcję edukacyjną poprzez udostępnienie poradników dotyczących zasad bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Kim jest Klient?

Telewizja Polska S.A jest publicznym nadawcą kanałów telewizyjnych dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Do głównych działań spółki zalicza się: sprzedaż i zakup licencji, działania dystrybucyjne, inicjatywy koprodukcji zagranicznych, publikacje oraz promowanie polskich produkcji na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługuje ministra właściwego ds. trzech działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Głównym zadaniem ministerstwa jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Projekt był realizowany na zamówienie Telewizji Polskiej S.A, natomiast docelowym klientem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Cel projektu

Głównym założeniem projektu było podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności poprzez uruchomienie aplikacji mobilnej, umożliwiającej szybkie i skuteczne informowanie o potencjalnych zagrożeniach.


RSO – Regionalny System Ostrzegania

Rezultat

Dotychczas istniały następujące kanały dystrybucji informacji: strony internetowe wojewodów, paski informacyjne i telegazeta w telewizorach odbierających sygnał naziemny DVB oraz internetowa telewizja hybrydowa hbbtv. Klient otrzymał dodatkowy kanał w postaci bezpłatnej aplikacji mobilnej. Użyteczność tego kanału związana jest ze stałym dostępem do komunikatów dzięki powiadomieniom push na telefonie.


Rozwiązania

W ramach RSO funkcjonują następujące kategorie komunikatów: ogólne, meteorologiczne, hydrologiczne, drogowe i dotyczące stanu wód.
Komunikaty dzielą się na 3 typy:

  • Powiadomienia – mają charakter informacyjny,
  • Ostrzeżenia – oznaczają ewentualne zagrożenie, wskazujące problemy lokalne, a także dotyczą ostrzeżeń wydawanych przez IMGW. Informacje o zagrożeniach ukażą się na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w telewizji regionalnej TVP,
  • Ostrzeżenia alarmowe – oznaczają poziom zagrożenia, który wymaga dotarcia z informacją do większej grupy mieszkańców, dlatego na poziomie regionalnym, Wojewódzkie Centrum

Zarządzania Kryzysowego rozpowszechnia informacje także kanałem PUSH oraz na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających sygnał DVB w kanałach TVP.
Użytkownik ma możliwość wyboru typu komunikatu oraz z jakiego regionu chce go otrzymywać (jednego, kilku województw lub całego kraju). Aplikacja ponadto posiada opcję geolokalizacji, do aktywowania i ustawienia przez użytkownika. Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie ostrzeżeń alarmowych i komunikatów właściwych dla położenia użytkownika. W aplikacji wyświetla się również czas obowiązywania danego zagrożenia.

W aplikacji RSO można korzystać także z bogatej biblioteki poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych. Formułowane są one w jasny i zrozumiały sposób, stale aktualizowane i udostępniane użytkownikom bez potrzeby aktualizacji aplikacji mobilnej. RSO spełnia więc także ważną funkcję edukacyjną w zakresie rekomendowanych zachowań w sytuacjach kryzysowych.


RSO – Regionalny System Ostrzegania

Wyzwania

Wykorzystywanie położenia użytkowników do odbierania komunikatów z danej lokalizacji.


Przyszłość

Funkcjonalności aplikacji mogą zostać rozszerzone i dostosowane do identyfikowania innych rodzajów zagrożeń. Przykładowo aplikacja może się idealnie sprawdzić do przekazywania informacji o rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top