Santigo Health Monitoring Application

Aplikacja do monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

Klient: Health Insight Solutions
Branża: Medyczna / Technologiczna
Czas realizacji: 05.2020 – 10.2020 rozwój pierwszej wersji

Kim jest Klient?

Health Insight Solutions jest niemiecką firmą z siedzibą w Monachium, która tworzy innowacyjne rozwiązania technologiczne z zakresu zdrowia i teleopieki medycznej.
System opieki zdrowotnej znajduje się już w 13 krajach, a do ich klientów należą:
szpitale, firmy ubezpieczeniowe, gminy oraz dostawcy usług medycznych.


Cel projektu

Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy Health Monitoring Solutions służy do monitorowania zdrowia. Oprócz zmniejszania ryzyka i zapobiegania krytycznym sytuacjom poprzez wczesne rozpoznanie złego stanu zdrowia, bardzo ważna jest zdolność do utrzymania i poprawy jakości świadczonej opieki.


Aplikacja do monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

Rezultat

Aby korzystać z aplikacji, wymagany jest kod aktywacyjny, który jest dostarczany przez instytucje medyczne posiadające umowę z Health Insight Solution. Ta aplikacja umożliwia monitorowanie stanu zdrowia ze swojego smartphone’a we współpracy z lekarzami prowadzącymi i pielęgniarkami.

Aplikacja została stworzona na system Android i iOS.


Rozwiązania

Aplikacja wyposażona jest w tzw. „wirtualny pomiar”, który składa się z czujników umożliwiających pacjentowi regularne pomiary takie jak: temperatura, ciśnienie, puls i nasycenie tlenem. Badanie wykonuje się za pośrednictwem bluetooth, przyciskając palec lub całą dłoń do odpowiedniego czujnika (w zależności od rodzaju pomiaru). Urządzenia te wysyłane są bezpośrednio do użytkownika na podstawie ich kodu rejestracyjnego.

Ponadto aplikacja może okresowo wysyłać pacjentom kwestionariusze zdrowotne w celu zebrania informacji dotyczących objawów, których czujniki nie mogą wykryć.  

Kolejną funkcjonalnością są zapytania dotyczące poziomu: bólu fizycznego, ogólnego stanu zdrowia, nastroju oraz motywacji. Każdy poziom określa się w skali od 0-10.

Dodatkowo w aplikacji znajduje się zakładka z historią pomiarów, gdzie można sprawdzić wszystkie parametry. 

Dostępna jest także możliwość wykonania zdjęć bezpośrednio z aplikacji i przesłanie go do lekarza prowadzącego, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Wyzwania

  • stworzenie aplikacji cross-platformowej, która pozwoli obsługiwać zarówno system Android, jak i iOS, przy jednoczesnym wykorzystaniu bibliotek natywnych do obsługi komunikacji po bluetooth,
  • uwzględnienie poziomu naładowania urządzenia, co ma znaczenie w trakcie przeprowadzania badania,
  • komunikacja z wieloma urządzeniami pomiarowymi – termometr, ciśnieniomierz, glukometr, pulsoksymetr, itp.

Przyszłość

Aplikacja jest obecnie rozwijana o następujące funkcjonalności:

  • zintegrowane zostaną kolejne urządzenia, takie jak: waga, glukometr (mierzy i kontroluje poziom glukozy we krwi i cholesterolu),
  • wprowadzony zostanie wideochat z lekarzem prowadzącym.

logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top