WebPROD

Rejestr do zarządzania obiegiem dokumentacji technicznej.

Klient: Tauron Dystrybucja Energii
Branża: Dystrybucyjna / Energetyczna
Czas realizacji: 2014 r. - obecnie
WebPROD to aplikacja internetowa dostępna w sieci wewnętrznej, która służy pracownikom poszczególnych działów do rejestracji zadań związanych z rozbudową i utrzymaniem infrastruktury Tauron Dystrybucja. System umożliwia również przesyłanie zadań do odpowiedniego działu.

Kim jest Klient?

Tauron jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Spółka wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne podczas realizacji zadań w postaci eksploatacji, modernizacji oraz rozbudowy posiadanej infrastruktury energetycznej. Tauron świadczy usługi o wysokim standardzie, dbając przy tym o bezpieczeństwo klientów.


Cel projektu

Głównym celem jest stworzenie systemu gromadzącego całą dokumentację dotyczącą wszystkich informacji jakie Tauron Dystrybucja zleca firmom zewnętrznym. Pozwoli to uporządkować proces zarządzania obiegiem dokumentacji powykonawczej w całej organizacji.


Rejestr do zarządzania obiegiem dokumentacji technicznej.

Rezultat

System ewidencyjny usprawniający pracę we wszystkich 11 oddziałach Tauron Dystrybucja. Głównym udogodnieniem serwisu jest rejestracja zadań. Ponadto rozbudowane zostało filtrowanie, które ułatwia tworzenie raportów i zestawień.

Dodatkowo wdrożony został podsystem notyfikacji e-mailowych, dzięki któremu wszelkie istotne informacje docierają do każdego użytkownika. System oferuje także rejestrację migracji dokumentów pomiędzy lokalizacjami, co pozwala na monitorowanie fizycznie wypożyczonej dokumentacji.


Rozwiązania

Opracowaliśmy moduł skanowania dokumentacji powykonawczej zawierający m.in. automatyczne przesyłanie zeskanowanego dokumentu do systemu. Wdrożyliśmy też dodatkowe funkcjonalności, takie jak: podział na uprawnienia zwykłe i rozszerzone dla użytkowników z wydziału Inwestycji, możliwość dostępu do danych z więcej niż jednego oddziału czy rozszerzenie obsługi zwrotów.

Administrator ma dostęp do zarządzania tematami i użytkownikami, ustawienia dopuszczalnych terminów oraz do zarządzania danymi słownikowymi. Natomiast administrator, który nie jest przypisany do żadnego oddziału posiada uprawnienia do przeglądu lub edycji tematów ze wszystkich oddziałów, które korzystają z aplikacji WebPROD.


Rejestr do zarządzania obiegiem dokumentacji technicznej.

Wyzwania

  • migracja danych z ZEFIRa do WebPROD,
  • migracja danych z plików Access do bazy WebPROD,
  • współpraca z wieloma oddziałami,
  • zestawienie konkretnych funkcjonalności względem danego oddziału,
  • przekazywanie dokumentu pomiędzy wewnętrznymi oddziałami Tauron.

Przyszłość

Aktualnie świadczymy usługi serwisowe w zakresie utrzymania aplikacji WebPROD, w postaci wsparcia systemu oraz pomocy technicznej w przypadku pojawiających się błędów. Na bieżąco wprowadzamy również zmiany rozwojowe serwisu.

Dodatkową funkcjonalność jaką możemy wdrożyć jest migracja dokumentów w formie elektronicznej, co pozwoli zaoszczędzić czas pracownikom, zwiększając tym samym efektywność ich pracy.


logo stopka
Copyright ©2024, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top