Blog

Konwersja Plików Word Do html i html Do Word

10 marca 2021
Aspose

W jednym z ostatnio realizowanych przez nas projektów zmierzyliśmy się z koniecznością konwersji plików (docx, doc i rtf) do html i odwrotnie. Pisanie własnego rozwiązania od początku byłoby karkołomne i zapewne nieopłacalne. Sprawę rozwiązało narzędzie ASPOSE.

Czym jest ASPOSE

ASPOSE to zaawansowany interfejs API do przetwarzania dokumentów. Obsługuje min. generowanie, modyfikowanie oraz konwertowanie plików bez użycia innych systemów bezpośrednio w aplikacji. Część ASPOSE.Words obsługuje wszystkie popularne formaty i konwersję pomiędzy nimi oraz eksport do formatów stałych jak np. .pdf.

Więcej na temat ASPOSE można znaleźć pod adresem https://www.aspose.com/.

Opis przypadku użycia

Realizacja systemu do obsługi i zarządzania ofertami oraz wnioskami ogłaszanymi w ramach konkursów oraz naborów. 

Na podstawie decyzji Dysponenta ogłaszany jest Nabór wniosków dla jednostek publicznych lub Konkurs ofert dla Oferentów niepublicznych.  W określonym przez Dysponenta terminie należy wówczas złożyć wniosek/ofertę w formie elektronicznej i papierowej. Wniosek/oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Dysponent zawiera umowę z Wnioskodawcą/Oferentem. W treści umowy zawarte jest zobowiązanie do wykonania określonych działań, ramy czasowe oraz finansowe przedsięwzięcia, a także warunki sprawozdawczości.

Dla dokumentów wymienionych poniżej wymagana jest forma elektroniczna, dzięki czemu będzie można sprawę procesować online:

 • Kryteria oceny formalnej,
 • Kryteria oceny merytorycznej,
 • Wniosek/oferta,
 • Karta oceny formalnej,
 • Karta oceny merytorycznej,
 • Formularz zmian,
 • Umowa,
 • Aneks,
 • Sprawozdanie,
 • Kosztorys.

Jednym z wymagań systemu była konwersja dokumentu z formatu .docx do html oraz z html do .docx, co umożliwiłoby wykorzystanie edytora WYSIWYG do dynamicznej aktualizacji dokumentów.

Jak trafiliśmy na ASPOSE

Po rozpoznaniu rynku i możliwości nie znaleźliśmy rozwiązania tak kompleksowego jak ASPOSE. Część z narzędzi, jakich próbowaliśmy użyć wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania jak np. miktex czy office. 

ASPOSE daje możliwość skorzystania z bezpłatnej wersji próbnej oraz na uzyskanie tymczasowej licencji pozwalającej na zweryfikowanie pełnych możliwości API. Poniżej przykład wykorzystania wersji próbnej do generacji karty oceny formalnej.

przykład wykorzystania wersji próbnej do generacji karty oceny formalnej

Aby wypróbować wersję ASPOSE.Word należy przejść na adres: https://downloads.aspose.com/words/net.

Wykorzystanie w praktyce

ASPOSE.Words dla .NET Wykorzystujemy do generacji i konwersji dokumentów do poniższych formatów:

 • docx > pdf,
 • docx > html,
 • html > docx,
 • docx > rtf

Poniżej przykład realizacji konwersji docx > html celem edycji dokumentu w edytorze WYSIWYG. Użytkownik ma możliwość wpisania znaczników określających parametry w systemie.

przykład wykorzystania wersji próbnej do generacji karty oceny formalnej

Z formatu html dokument jest konwertowany do .docx za pomocą poniższego wywołania:

kod aplikacji

Dla porównania przygotowaliśmy realizację tej samej funkcjonalności za pomocą innego dostępnego rozwiązania. Pomiędzy przykładami widać znaczącą różnicę względem złożoności kodu aplikacji. Realizacja generowania i konwersji dokumentów za pomocą ASPOSE jest znacznie przyjaźniejsza dla programisty.

kod aplikacji 2

Podsumowanie

ASPOSE spełnił oczekiwania jakie postawił przed nami projekt. Dzięki wykorzystaniu API mogliśmy bez problemów generować oraz konwertować dokumenty. Nie znaleźliśmy na rynku rozwiązania tak kompleksowego, które na pewno zostanie wykorzystane przy realizacji innych projektów.

Share

Monika Fabijańczyk
Monika Fabijańczyk
Project Manager & Quality Assurance Engineer Sympatyczka organizacji i zarządzania czasem. W wolnych chwilach pasjonatka gier video.
Przeczytaj inne moje artykuły

logo stopka
Copyright ©2023, Evertop Sp. z o.o. | Polityka prywatności
scroll to top